Płatność

Umowa ściśle reguluje kolejne etapy procedury zakupu. Po podpisaniu dokumentu klient dokonuje wpłaty części lub całości sumy przeznaczonej na zakup lub udział w licytacji wybranego pojazdu. Jeżeli auto kupowane jest poza systemem licytacji, wówczas następuje kolejny etap prowadzący do sfinalizowania transakcji ze sprzedającym oraz przetransportowania pojazdu do Polski.

W przypadku zakupu dokonywanego w ramach licytacji klient informowany jest o przewidywanej godzinie licytacji, która odbywa się w systemie on-line. W procesie licytacji reprezentujemy klienta przed domem aukcyjnym i w jego imieniu – do ustalonej wysokości budżetu – zabiegamy o zakup auta.

O ile licytacja nie zakończy się sukcesem, klient otrzymuje pełny zwrot wpłaconej kwoty lub – na jego wniosek – wkład finansowy pozostaje w systemie do czasu licytacji innego pojazdu.

Zakończenie licytacji z sukcesem skutkuje koniecznością dokonania w ciągu 48 godzin od zakończenia aukcji płatności pełnej kwoty oraz prowizji naliczonej przez dom aukcyjny. Koszt ten nigdy nie przekracza wysokości sumy ustalonej przez klienta. Płatności dokonuje klient lub nasza firma, co uzależnione jest od wysokości wcześniej wpłaconej kwoty (pełna kwota lub zadatek) na poczet zakupu auta w drodze licytacji.

Po uregulowaniu płatności za zakup auta, klient w ciągu 5 dni dokonuje płatności tytułem wynajmu miejsca w kontenerze, którym auto zostaje przetransportowane do Polski, jak i ewentualnych kosztów transportu lądowego na terenie USA z miejsca sprzedaży do lokalizacji w Nowym Jorku, w której dokonywany jest załadunek pojazdu do kontenera.

W kraju po przypłynięciu kontenera Agencja Celna z która współpracujemy od lat zajmie się przygotowaniem dokumentów do odprawy celnej,rozformowaniem kontenera oraz transportem z portu na plac celny.

Wszelkie koszty związane z zakupem auta:

 • wartość zakupu
 • opłata na rzecz domu akcyjnego
  (opłata uzależniona od kwoty wygranego pojazdu)  ---PATRZ KALKULATOR CELNY---
 • opłata za ekspresowy przelew międzynarodowy
  (opłata wynosi 40$ za przelew pilny)
 • wynajem miejsca w  kontenerze dla potrzeb transportu do Polski
  (opłata wynosi 1100$)
 • transport pojazdu z miejsca zakupu do lokalizacji załadunku pojazdu do kontenera w Nowym Jorku               (opłata uzależniona od miejsca gdzie zakupiliśmy pojazd) ---PATRZ KALKULATOR CELNY---
 • koszty usługi Agencji Celnej w kraju
  (opłata wynosi 2000zł,w razie potrzeby rzeczoznawca 500zł)
 • nasza prowizja za wykonanie usługi
  (opłata wynosi 1200$)
 • szacowany maksymalny koszt naprawy pojazdu w Polsce
  (w przypadku pojazdów uszkodzonych)
 • ubezpieczenie auta podczas transportu morskiego 1% od wartości auta.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.